Com funcionem?

El nostre grup de consum és un col·lectiu assembleari i autogestionari. Això significa que totes les decisions que afectin al grup es prenen en Assemblea. Rebutgem totalment qualsevol tipus de subvenció pública i el grup no pot disposar de personal assalariat al seu càrrec. Les tasques pròpies de funcionament del grup seran atribuïdes als propis membres del mateix en l’Assemblea, que és el mecanisme del que ens dotem per decidir el que ens afecta a totes i tots els membres del grup.

cadires

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *