Posada en marxa del Grup de Consum Autogestionat de CNT Olot

<p style=”text-align: justify;”>En Assemblea General Ordinària del sindicat del dia 12 de juliol de 2013, es va tractar i acordar la creació d’un Grup de Consum format per afiliats i afiliades del Sindicat.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Des de fa uns anys, algunes persones conscients de la pròpia alimentació i economia, s’han anat organitzant amb la intenció de crear Grups de Consum, amb l’objectiu d’aconseguir conjuntament productes alimentaris de procedència agroecològica, principalment, i directament del productor, eliminant els intermediaris i, en conseqüència abaratint-ne el preu.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Entenem que l’agroecologia és la manera de conrear la terra amb responsabilitat i respecte pel medi natural i la vida que aquest genera. Amb aquesta pràctica aconseguim aliments sans i saludables.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Tractar directament amb el productor és l’acció directa que ens permet conèixer les persones que cultiven i els projectes que van generant els aliments que hem de consumir.</p>
<p style=”text-align: justify;”>L’experiència de més de deu anys, intentant i aconseguint en molts dels intents, consolidar Grups de Consum i una relació directa amb els productors han afavorit que actualment hi hagi més d’una desena de grups de consum a La Garrotxa i centenars arreu de Catalunya.</p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *