Quaderns per al debat. Grups de Consum

Amb l’elaboració d’aquest Quadern per al debat, els autors pretenem realitzar un succint acostament a l’experiència dels grups de consum, procurant esbossar una anàlisi que, almenys intencionalment, busca abordar el paper del consum de masses en la societat contemporània i la potencialitat dels grups de consum com a eines de transformació política de la societat.

D’altra banda, i tot i que que en alguns moments hàgim apostat per realitzar un acostament generalista a determinats apartats de la temàtica que ens ocupa, volem fer explícit el nostre punt de vista a l’hora d’afrontar el tema. En aquest sentit, aquest quadern ha estat elaborat des d’una cosmovisió llibertària de la lluita social, procurant, no obstant això, evitar tant en la forma com en el fons qualsevol ortodoxia adoctrinadora que, al nostre entendre, podria restar capacitat analítica al nostre esquemàtic treball i, d’altra banda, enconsertaria els resultats conclusius del mateix.

Per finalitzar, convidem a tots i totes les interessades en el tema, a posar-se en contacte amb algun dels tres autors per rebatre, ampliar o debatre qualsevol dels punts d’aquest document. La nostra intenció, com la de tota la Confederació, a l’hora d’engegar aquest projecte autoformatiu, és generar una base teòrica sobre diversos temes que pugui implementar-se a posteriori, fomentant amb això un debat ―esperem que fecund― sobre cada tema en qüestió.

Feu clic a la portada per descarregar-lo.

Grup de consum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *